• Contactgegevens

  Op deze pagina vind u alle contactgegevens van de verschillende commissies. 

  Bestuur
  secretaris@hvventura.nl

       Neem contact op met het bestuur als u vragen op bestuurlijk niveau hebt over de vereniging.
       Heeft u dringend contact nodig dan is onze voorzitter telefonisch bereikbaar op mobiel nummer 0653821978.


  Technische commissie en wedstrijdsecretariaat
  tc@hvventura.nl

      Neem contact op met de technische commissie als u vragen heeft over teams, wedstrijden en dergelijke.

  Penningmeester
  penningmeester@hvventura.nl

       Neem contact op met de penningmeester als u vragen heeft over contributie of andere finianciële zaken.

   

  Wedstrijdsecretariaat
  wedstrijdsecretariaat@hvventura.nl

       Voor informatie over wedstrijden kan contact opgenomen worden met bovenstaand mailadres. Voor dingende zaken
       kunt u contact opnemen met Hans Kooij op mobiel nummer 0624211873.

  Jeugdcommissie
  jeugdcommissieventura@gmail.com

      Neem contact op met de jeugdcommissie als u vragen heeft over jeugdactiviteiten van onze vereniging.

  Jeugdkampcommissie
  kc@hvventura.com

       Neem contact op met de jeugdkampcommissie als je vragen hebt over het jaarlijkse jeugdkamp.

  Materiaalcommissie
       Bij vragen over materiale, zoals kleding, neem vooral contact op met Hans Kooij via
       mailadres hareko@kabelfoon.nl of mobiel nummer 0624211873.