Ventura leeft in het hart van een harde kern van leden als je rondkijkt op de Nieuwjaar-receptie van gisterenavond, 2 januari 2015. Vele jeugdleden aanwezig en gelukkig ook Gerard en Anneke van Eijk, beiden lid vanaf 1956. Jolanda en Peter Vogel hadden de kantine heerlijk warm gekregen en de verzorging was weer prima, dank daarvoor. Warm werden we verder van het 12½ jaar lidmaatschapsgebaar aan: Danny van der Heiden, Luuk Bos, Roselien Olsthoorn, Hélène Slinkert en het 25 jaar lidmaatschap van Anita van Noordennen. Een speciale vermelding verdient het 50 jarig lidmaatschap dat op 20 december jl tijdens het Ventura etentje uitgereikt is aan Connie Schlärmann. Nu is Connie naast erelid, ook drager van de Ventura vlag Ze heeft van ondergetekende een beker gekregen met de woorden dat zij: “aanzienlijk aan het plezier van het voorzitterschap heeft bijgedragen”.

2015 wordt naar verwachting het laatste jaar op Harga en een nieuw begin in 2016 op de A4.
In meerdere opzichten zal 2015 mogelijk een ‘laatste’ jaar zijn. Het was wellicht de laatste Nieuwjaarsreceptie op ‘onze’ handbalplek. De energie van onze handballers in Harga zal nog lang door de duurzame huizen lopen die dan op ons veld gebouwd gaan worden. Het lijkt een goed voorstel om de straten in de wijk Ventura ook ‘onze’ namen te geven, zoals: De Wilton Feyenoord laan, De H.V.C. straat, het wijkcentrum aan de UVG straat en natuurlijk Het Gé Rensplein waar alle straten zich verbinden. Dit jaar op Harga ook van vele andere mooie activiteiten de waarschijnlijk laatste keer, denk aan: veldhandbalwedstrijden, familietoernooi, tentenkamp, toernooien F, E, D, C- suikerspintoernooi etc…

Een mooi taak voor 2016 wordt om deze Ventura-eigenheid, identiteit-bepalende verworvenheden op de A4 stevig door te zetten, te behouden. In oktober 2015 zal de laatste Algemene Ledenvergadering gehouden worden in de kantine en daar komt op de agenda te staan: “Hoe gaan we een 70 jarig bestaan van Ventura vieren op de A4”.

Dit jaar (2015) vindt er nog een spannend proces plaats. Er moeten nog allerlei besluiten plaats vinden over de concrete uitwerking van een verplaatsing van Ventura naar de A4. Hierbij is het bestuur al vanaf het begin van dit project betrokken. Op de ALV van 8 okt 2010 werd meegedeeld dat het bestuur in gesprek was met Ad Mostert, Eric Trommel en René Korstanje over kansen en mogelijkheden van het “Sportpark voor de Toekomst”.

Spannend ook doordat in een proces waar we vanaf het begin bij betrokken zijn geweest, lang onzekerheid blijft over de concrete uitvoering. Denk even aan de belangen van alle partijen en de samenhang met vele factoren, zoals: financiën, allerlei verenigingen, belangen van velen en de A4 als weg, bouwmogelijkheden, enz, enz. Iedere pennenstreek kan een idee weer weghalen of juist verruimen. Het bestuur met Esther van Heest, Yvonne Prince, Anja Beuker en Sicco den Hollander en ondergetekende is er druk mee. In verschillende geledingen wordt met de gemeente en met belanghebbenden overlegd. Gelukkig wordt het bestuur bijgestaan door veel andere leden waarbij ik vooral Connie Schlarmann en de bouwcommissieleden wil noemen: Cees van der Moolen, Adri Schippers, Hans Landzaad en Peter Vogel. Peter is in staat om in het hoofd al door de tekening van de architect te lopen. U begrijpt dat in het A-4 project zeer constructief, kritisch meegedacht wordt. In het artikel dat gisteren op de site is gezet kunt u lezen waar overleg nog over gevoerd moet worden om alle partijen tevreden te stellen binnen de gegeven mogelijkheden.

Uitgangspunt voor Ventura blijft het behouden van het: ‘IK BEN VENTURA”- gevoel.

Samen met het grote VVK-Spaland (voetbal) en Nexus (korfbal) zullen we onze identiteit veilig moeten stellen. U begrijpt dat iedereen in onze vereniging uitgedaagd wordt om hierin van betekenis te zijn. Heeft u leuke ideeën, schroom niet deze te melden.

Sociale Veiligheid en vertrouwen heeft alles te maken met ONS. Onze Rotterdamse nachtburgemeester Jules Deelder dichtte: “De omgeving van de mens is de medemens”. In deze zin mogen we ook best trots zijn op onszelf. De basis van Ventura wordt gedragen door alle vrijwilligers, denk aan: de trainers-coaches-begeleiders, scheidsrechters, jeugdcommissie, technisch commissie in (her)oprichting (Esther van Brakel, Cees van der Moolen en Johan Engelsma.) en vele anderen. Ventura toont zich als club die weerbaar is en daarbij spelen vooral kritische leden een belangrijke rol die naast hun zinvolle geluid óók de doorpakkers zijn!!

Het jaar 2015 wordt ook het jaar waarin het tijd wordt om de voorzittershamer na 6 jaren over te gaan dragen. Het zou prachtig zijn als dat kan samenvallen met een verhuizing naar de A4. Ik vraag de leden om samen met mij het komende jaar na te denken over kandidaten die deze taak kunnen overnemen.

“Erkende ongelijkheid in saamhorigheid” is nodig voor een 70-jarige club die handbal “op de”A4 kaart wil zetten.

Uw voorzitter,

Tom van Zuuren.

@ 2014 HV Ventura

DMC Firewall is a Joomla Security extension!