• Handbalvereniging Ventura

  Ventura is opgericht op 1 juli 1997 uit de fusie van H.V.C. (opgericht 1 april 1946) en U.V.G. (opgericht 7 mei 1947). H.V.C. kwam eerder voort uit de fusie tussen H.V.K. en Valerius. Valerius kwam voort uit handbalvereniging Wilton Fyenoord. Deze vereniging werd opgericht  op 1 april 1946.

  Missie
  Ons doel is laten handballen met plezier in een vereniging waar we ons thuis voelen. We gaan uit van 2 keer per week trainen en 1 wedstrijd per week spelen (breedtesport) en waar mogelijk het aanbieden en organiseren van extra faciliteiten voor sport(st)ers die meer willen.

  Visie
  We delen de teams in op basis van de ambitie en de capaciteiten van de leden. Bij het spelen in de breedtesportcompetitie geldt dat iedereen moet spelen. Omdat we getalsmatig een gebalanceerde verdeling moeten maken kunnen er binnen teams uiteindelijk ambitie en capaciteiten verschillen bestaan. Bij het kiezen van het competitieniveau wordt hier zo goed mogelijk rekening mee gehouden. Het is vervolgens aan de coaches om alle spelers binnen een team zo veel mogelijk speeltijd te gunnen afhankelijk van situatie en ambities.

  Extra sporten is mogelijk door extra te trainen en extra te spelen. Voor deze groep sport(st)ers zoekt Ventura naar verschillende extra mogelijkheden in de vorm van extra trainingsuren, specialistische trainingen, extra spelen in "hogere" teams, clinics, toernooien etc.. Ventura stelt hiervoor zoveel mogelijk mensen en middelen uit eigen gelederen beschikbaar. Extra kosten, bijvoorbeeld voor het deelnemen aan extern georganiseerde activiteiten komen voor rekening van de betrokken leden. Waar mogelijk ondersteund Ventura de organisatie van externe activiteiten vanuit de vereniging.

  Strategie
  Het bestuur, TC en de leden stellen vooraf de kaders vast waarbinnen trainers en coaches werken. Dit wordt vastgelegd in het Technisch Beleidsplan. Het voortbestaan van Ventura hangt niet af van het niveau waarop we handballen, maar van het plezier dat we beleven aan "lid te zijn van Ventura". De vereniging zelf is het kloppend hart. Zonder kloppend hart kan er van alle (handbal)activiteiten niets terecht komen. En het hart kan alleen kloppen met behulp van vrijwilligers. Niet een “paar” die heel veel werk moeten verzetten, maar “veel” die allemaal een afgebakende taak verrichten, waar ze plezier aan beleven, en resultaat zien in de vorm van bloei van de club: activiteiten voor de jeugd, voor senioren en voor de club als geheel. Zo beperken we de risico's en zorgen we voor een vitale vereniging.