• Aanmelden aspirant-lid

  Om de drempel tot het lid worden van een handbalvereniging te verlagen en het mogelijk te maken om een korte periode kennis te maken met de handbalsport kan het lid voor twee maanden ‘aspirant-lid’ worden van de vereniging. Het aspirant-lidmaatschap is beschikbaar voor alle leeftijden. Het aspirant lidmaatschat is gedurende twee maanden kostenloos.

  Voor het aspirant-lidmaatschap gelden de volgende voorwaarden:

  1. Het aspirant-lid is gedurende een periode van 24 maanden hieraan voorafgaand geen spelend lid geweest van het NHV of van een NHV-vereniging (of buitenlandse bond).
  2. Het aspirant-lidmaatschap geldt alleen voor de breedtesport.
  3. Het aspirant-lid kan slechts éénmaal gebruik maken van het aspirant-lidmaatschap.
  4. Het aspirant-lidmaatschap geldt voor een periode van maximaal 2 maanden, ingaande op de datum van aanmelding. 
  5. Gedurende deze periode mag het aspirant-lid deelnemen aan activiteiten, georganiseerd door het NHV, inclusief het deelnemen aan competities.
  6. Bij deelname aan competitiewedstrijden dient de naam van het aspirant-lid te allen tijde op het wedstrijdformulier te zijn vermeld.
  7. Het aspirant-lid dient zich te allen tijde te kunnen legitimeren bij deelname aan wedstrijden.
  8. Na het verstrijken van de 2 maandenperiode wordt het aspirant-lid automatisch bondslid voor de rest van het seizoen.
  9. Deelname aan wedstrijden geldt alleen voor breedtesport wedstrijden. Het deelnemen aan wedstrijden in de landelijke competities, 1e en 2e klasse regionaal en beslissings- en bekerwedstrijden op regionaal niveau wordt uitgesloten van deze regeling.
  10. Deelnemen aan wedstrijden/activiteiten betekent dat de vereniging te allen tijde verantwoordelijk is. Het NHV kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

   

  Om aspirant lid te worden moet er via het inschrijfformulier kenbaar worden gemaakt dat het om een aspirant lid gaat. Heeft u hier vragen over? Neem vooral contact op met tc@hventura.nl

  Om je in te schrijven kunt u onderstaande knop gebruiken.

   

  Afmelden aspirant-lid

  Het aspirant-lidmaatschap kan opgezegd worden vóór de einddatum van het lidmaatschap. Als het lidmaatschap binnen de twee maanden is opgezegd worden er geen kosten doorberekend aan de vereniging. Indien een aspirant-lid niet binnen de twee maanden is afgemeld wordt deze automatisch bondslid voor de rest van het seizoen.

  Voor het afmelden van een aspirant-lid dient u dit kenbaar te maken via tc@hvventura.nl. Let er op dat u dit op tijd doet, aangezien het ook tijd kost voor onze vrijwilligers om de afmelding officieel te maken.

  Lid worden